Prof. Emin BARIN Anısına

Birkaç söz…

           Emin Barın 20 Mayıs 1913 yılında Bolu’da dünyaya geldi. Dedesi müderris Mehmed Emin Efendi, babası hattat, müzehhip, mücellit Hâfız Mehmed Tevfik Efendi’dir. İlk ve orta öğrenimini Bolu’da tamamlayan Emin Barın 1932’de İstanbul Erkek Öğretmen Okulu’nu bitirdi. 1933’te Bolu’da Berk Köyü’nde ilkokul öğretmenliği yapmaya başladı. Daha sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş Bölümü’nü bitirdi. 1936 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın Almanya’da açtığı yazı ve cilt ihtisası sınavını kazandı. Bitirme tezinin konusu ‘’Osmanlı Hattatlığı’’ idi. 1936-1937 yılları arasında bir yandan İstanbul Eğitim Basınevi’nde staj yaptı, diğer yandan da Güzel Sanatlar Akademisi Türk Süsleme Sanatları Bölümü’nde Kâmil Akdik’ten hat, Necmeddin Okyay’dan klasik Türk cilt sanatı dersleri aldı. Bu arada Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer’den divânî ve celî divânî yazıyı öğrendi. 1938 yılında Almanya’da Weimar’da Prof. Dorfner’in Özel Sanat Ciltçiliği Okulu’nda bir yıl süreyle çalıştı ve yaptığı olimpiyat kitabı Hamburg Kitap Sergisi’nde birincilik ödülü kazandı. 1939 yılında Leipzig’de Kitapçılık ve Matbaacılık Akademisi’ne girdi ve burada Thiemann, Prof. Spemann, Prof. Wiemeler ile kitap cildi çalışmalarına devam etti.

            1943’te Türkiye’ye dönen Emin Barın, Güzel Sanatlar Akademisi, Geleneksel Türk  Sanatları Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevine başladı ve bu görev 29 Aralık 1987 yılında vefatına kadar devam etti.

           Anıtkabir’in bütün yazıları başta olmak üzere birçok berat, kitâbe ve levha yazan Emin Barın, 1958 yılında Uluslararası Brüksel Sergisi’nde sergilenen Fâtih Divanı ile  Kitap Cildi Birincilik Ödülü’nü  aldı. 1968 yılında Portekiz Gülbenkyan Müzesi’nde bulunan klasik İslam eserlerinin ciltlerinin restorasyonlarını yaptı. 1984 yılında ‘’ Yâ Rahîm‘’  kompozisyonu ile T.İ.B Süsleme Büyük Ödülü’nü aldı.

 

 

 

           Emin Barın’ın İstanbul Çemberlitaş’ta bulunan Barın Yazı ve Cilt Atölyesi dünyanın dört bir yanından gelen sanatseverlerin bilgi paylaşımında bulundukları bir uğrak yeri oldu. Emin Barın’ın öğrencileri arasında Yılmaz Özbek, Prof. İlhamî Turan, İslam Seçen, Ethem Çalışkan, Dr. Öğr. Üyesi Savaş Çevik ve Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Gündüz başta gelenlerdir.

           Emin Barın cilt sanatının yanısıra çalışmalarını celî divânî, kûfî ve bu yazıların çağdaş ve serbest yorumları şeklinde sürdürdü. Yazı çalışmalarını genellikle Allah, Muhammed ve Besmele üzerine yoğunlaştırmasının nedeni harflerin bir sanatkâra çok geniş bir ilham ve çalışma alanına imkan vermesidir.

Prof. Emin BARIN’dan Seçkiler