ERİŞİLEBİLİR TOPHANE PARKI ATÖLYESİ SERGİSİ SUNUŞ

MSGSÜ Yapı ve Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Erişebilir Tophane Parkı Atölyesi” yenilikçi ve kapsayıcı bir tasarım kaygısıyla yola çıkılan, çözüme ve uygulamaya yönelik fikirlerle geliştirilen kapsamlı bir atölye çalışmasıdır.

Tophane Parkı, Karaköy-Fındıklı aksında Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde yer alması ve MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür merkezine bitişik olması nedeni ile pandemi önlemlerinin devam ettiği süreçte öğrencilerin bildiği, gezdiği ya da deneyimlediği kamusal bir mekân olarak atölyenin çalışma alanı olarak seçildi. Atölyenin amacı yakın zamanda hizmete açılan Galataport’un yarattığı kamusallık neticesinde oluşan yaya trafiğiyle birlikte daha da belirginlik kazanan söz konusu kentsel boşluğun kamusal canlılığa kavuşturularak her yaş grubunun kullanımına ve erişimine uygun hale getirilmesi için yenilikçi ve kapsayıcı bir tasarımla ele alınması olarak ortaya kondu. Kamusal kullanım açısından kent ölçeği kadar halla barındırdığı mahalle ölçeğine yönelik kullanım açısından da Tophane Parkı için fikir üreten öğrenciler, erişebilirlik kriterini esas alarak parkın semtin sakinleri ve değişen kullanıcılarının gereksinimlerine göre proje geliştirdiler.

Yürütücülüğünü N. Papatya Seçkin Tahtalıoğlu, Ece Postalcı ve İnci Olgun’u yaptığı Atölye’de 2022 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları içinde bir dizi çevrimiçi seminer, alan gezisi, atölye çalışmaları ve sunumları gerçekleştirildi. Mimarlık Bölümü’nden on beş öğrencinin katılımıyla MSGSU Dolmabahçe yerleşkesinde yürütülen atölyenin ikinci aşamasına devam eden beş öğrenci, geliştirdikleri projeleri, atölye yürütücüleri ile İBB İstanbul Planlama Ajansı (IPA) Koordinatörü Gökçer Okumuş başkanlığında Benan Kaya, Kübra Elif Durğun, Büşra Topaktaş’tan oluşan ekibe,  IPA Florya kampüsünde sundular.

Atölye kapsamında düzenlenen çevrimiçi seminerler çerçevesinde; ON_OFF Aydınlatma Tasarımı ve Danışmanlığı (Lighting Design& Consultancy) şirketi kurucusu Ali Berkman “Mekânsal Algıda Işık”, IBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Oyun İstanbul ekibinden Başak İncekara “Oyun Alanları Olan Kentten Oynanabilir Kente; İstanbul Oyun Master Planı” ve Yeşil İstanbul ekibinden Ali Bilgehan ve Ece Yurtaçan “Kentsel Yeşil Alanlarda Projelendirme Yaklaşımı”, MSGSU Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Aylin Ayna “Mekânsal Çok Duyululuk ve Etkileşim” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Atölye kapsamında öğrencilerle Tophane’de yapılan alan gezisine ve atölye çalışmalarına davet üzerine katılan hocamız Erdal Özyurt, yürütücüsü olduğu Mimari Proje Atölyesi’nde çalışma alanı olarak Tophane bölgesini seçen öğrencileri ile atölye sürecine değerli katkılarda bulunmuştur.

Yoğun ders programlarının yanı sıra Atölye’ye fikirleriyle ve fikirlerinin yansıması olan projeleriyle katkıda bulunan değerli öğrencilerimizle ve bu sürece yönlendirici yorumlarıyla emek veren yürütücü hocalarımızla yoğun ve uzun bir süreç tamamlandı. Bu heyecanlı sürece katkı sunan, Gökçer Okumuş, Benan Kaya, Kübra Elif Durğun, Büşra Topaktaş, Ali Berkman, Başak İncekara, Ali Bilgehan, Ece Yurtaçan  ve Aylin Ayna’ya sonsuz teşekkürlerimizi ifade ederken, değerli ve sevgili hocamız N.Erdal Özyurt ile gerçekleştirdiğimiz bu son etkinliğin, “Erişebilir Tophane Atölyesi” ve yürütücülüğünü yapmış olduğu Mimari Proje Atölyesi’nde sonuçlanan ürünlerinden bir seçki olan projelerini de sergi kapsamında paylaşıyor ve kaybımızın birinci senesinde kendisini özlemle, saygıyla ve sevgiyle anıyoruz.

Ağustos, 2023

Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi Ekibi

Atölye ve Sergi Katılımcıları

Erişebilir Tophane Atölyesi

Doğa Erdem

Zeynep Özlem Dündar

Gülefşan Kabalar

İrem Mechmet

 

Mimari Proje Atölyesi

Furkan Emir Kırış

Nisa Bakmaz

Muhittin Akıskalı

Erişebilir Tophane Atölyesi

(1. Aşama Katılımcıları)

Kerim Çelik

Uğur Diker

Xhenata Mahuti

Ayşe Peker

Sümeyye Beyza Sezgül

Özge Türkü Mert

İrem Mert

Ece Öztürk

Grafik Tasarım

 

Özge Türkü Mert

Doğa Erdem

“Erdal Özyurt, Mimarlık’ın dünyayı değiştirebileceğine hep inandı… Mimarlık sözcüğünü daima büyük harfle yazardı…”

Ahmet Tercan

“Erdal bey olağan bir şekilde sıradışıydı. Bu özelliği onun mimarlığa ve eğitim hayatına bakışında da belirir, sanki “mimar olmamış mimar doğmuş” hissini yayardı.”

Ayşegül Kuruç


Not: Erdal Özyurt ile günlük haberleşme. Fotoğrafa fotoğraf ile cevap.

Foto.1: Ayşegül Kuruç / Ocak 2021

Foto.2: N.Erdal Özyurt / Ocak 2021

Seminerler

14 Mayıs 2022

Ali Berkman [On-Off Aydınlatma Tasarım ve Danışmanlık Kurucusu / Aydınlatma Tasarımcısı]

-Mekansal Algıda Işık-

14 Mayıs 2022

Başak İncekara [İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı-Oyun İstanbul]

-Oyun Alanları Olan Kentten Oynanabilir bir Kente; İstanbul Oyun Master Planı-

19 Mayıs 2022

Aylin Ayna [MSGSÜ Mimarlık Bölümü / Çevre Çözümleme ve Denetimi Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi]

-Mekansal Çok Duyululuk ve Etkileşim-

24 Mayıs 2022

Ece Yurtaçan ve Ali Bilgehan [İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı-Yeşil İstanbul]

-Kentsel Yeşil Alanlarda Projelendirme Yaklaşımı-

Tophane - Mimari Proje Atölyesi Çalışmaları

Tophane Parkı Gezisi Fotoğrafları

Ara Sunumlar

1. Ara Sunum

2. Ara Sunum

Erdal Özyurt öğrencileriyle proje atölyesinde