KONYA PLANLAMA ATÖLYESİ SANAL SERGİSİ

Ahmet Hamdi Tanpınar “Beş Şehir” adlı eserinde Konya’yı anlatmaya şu cümleyle başlar:

“Konya bozkırın tam çocuğudur” (Tanpınar, 1989: 71).;

ve şöyle devam eder,

“… ve sonunda kendinizi Selçuklu sultanlarının şehrinde bulursunuz…Konya insanı ya bir sıtma gibi yakalar, kendi alemine taşır yahut da ona sonuna kadar yabancı kalırsınız. Meram bağlarının tadını alabilmek için ona yerli hayatın içinden gitmek lazımdır. Konya tıpkı Mevlevilik gibi bir nevi initiation ister” (Tanpınar, 1989: 71, 72).

 

Kimi zaman “Selçukistan” yakıştırmasını da fazlasıyla hakeden Selçukluların kadim başkenti bir dizi heybetli Selçuklu anıtları ile bu geçmişin anılarını, izlerini ve bilgilerini günümüze taşımaktadır. Görkemli Selçuklu geçmişi ve elbette içinde yer aldığı ünlü ovası Konya’nın kimliğinin şüphesiz değişmez ögeleridir. Ancak Konya kimliğinin sadece bu iki ögeyle sınırlandırılamayacağı açıktır. Mevlana’dan ünlü etli ekmeğe kadar adları Konya ile bütünleşmiş değerler pek çoktur. Dünyaca ünlü Cilalı Taş Dönemi yerleşmesi “Çatalhöyük” de Konya’nın zengin ve çok çeşitli kimlik ögelerinden unutulmaması gereken bir diğeridir. Bununla birlikte günümüz Konya’sının dikkat çekici unsurları sadece zengin geçmişi ile sınırlı değildir. Konya bir süredir tutkulu bir sanayileşme ve üretim gayreti içinde adeta kendini artık sadece Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bir tarım kenti değil ama bir sanayi, hizmet ve turizm kenti olarak yeniden tanımlama ve konumlandırma çabası içinde olduğunu göstermektedir. PLN 301-302 Planlama Atölyelerine ilham veren de zengin ve derin tarihsel birikimi kadar Konya’nın hızla değişmekte olan bu çehresi olmuştur.

Yerinde gerçekleştirilen saha araştırmaları Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün öteden beri eğitim anlayış ve yönteminin temelini oluşturur. Kalabalık bir öğrenci grubu ve öğretim kadrosuyla gerçekleştirilen ve bir haftaya yakın süren saha araştırmaları organizasyon ve maliyet açısından zor ve zahmetli bir eğitim yöntemidir. Ancak deneyimler göstermiştir ki, aynı oranda da verimli ve öğreticidir. Bundan dolayı tüm zorluk ve zahmetlerine karşın Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü saha araştırmalarını özelde Planlama Atölyeleri ve genelde eğitim programı ve anlayışının değişmez bir yöntemi olarak ve öğrencilere hemen hiçbir zorluk ve maliyet yansıtmaksızın bugüne kadar sürdürmüş ve bundan sonra da sürdürme kararındadır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, PLN 301-302 / Planlama Atölyesi IV-V dersleri bünyesinde pandemi yıllarının ardından 2023-2024 Akademik Yılı’nda alan araştırmalarını yeniden İstanbul dışında gerçekleştirmek üzere ilk adımı Konya ile atmıştır. Konya il bütünü ve il merkezini konu alan 2023-2024 PLN 301-302 / Planlama Atölyeleri alan çalışması 30 Ekim – 4 Kasım 2023 tarihleri arasında Konya Büyükşehir Belediyesi ve Sosyal İnovasyon Ajansı yardım destek ve iş birliği ile gerçekleştirilmiştir. Yerinde bir dizi mekânsal araştırma ve inceleme içeren alan araştırması çalışmasında Konya il bütünü ile Konya şehrine ilişkin çeşitli mekânsal, toplumsal, kültürel vb. veri ve bilgiler derlenmiş, teknik gözlem ve araştırmalar yapılmış; verimli ve öğretici bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler ve eğitim kadrosunun keyifle yer aldıkları ve güzel anılarla ve memnuniyetle hatırlayacakları Konya alan çalışmasının gerçekleştirilmesinde değerli işbirlikleri ve destekleri için Konya Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Salih Damar, Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı Müdürü Sayın Ali Güney, Sosyal İnovasyon Ajansı çalışanı Sayın Şeyda Ertürk’e teşekkürlerimizi ifade ederiz.

Planlama Atölyesi IV Yürütücüleri

Prof. Dr. Mehmet Rıfat AKBULUT,

Doç. Dr. Seher BAŞLIK

SERGİ KÜNYESİ

2023-2024 PLN 301/ Planlama Atölyesi IV Eğitim Kadrosu

Prof. Dr. Mehmet Rıfat AKBULUT

Doç. Dr. İjlal Kaya ALTAY

Doç. Dr. Seher BAŞLIK

Dr. Öğretim Üyesi Levent ÖZAYDIN

Dr. Öğretim Görevlisi İnci OLGUN

Dr. Öğretim Üyesi Hale Mamunlu KOCABAŞ

Dr. Öğretim Üyesi Kumru Çılgın ÇALIŞ

Ar. Gör. Derya Altıner BOZACI

Dr. Salih Yekta KARAKULAK (Davetli)

Büşra YILMAZ (Davetli)

2023-2024 PLN 301 / Planlama Atölyesi IV Yürütücüleri

Prof. Dr. Mehmet Rıfat AKBULUT

Doç. Dr. Seher BAŞLIK

 

2023-2024 PLN 301 / Planlama Atölyesi IV Öğrencileri

Ahmet Emirhan ŞAHİN, Ahmet SARIKAYA, Aleyna ŞAHİN, Aslı SERAP KOÇHAN, Ayça Nisa EROL, Aydanur BATTAL, Ayşe AKBAY, Berke AYDIN, Beyza DEMİR, Beyza Nur GÜRER, Bihter KOÇAK, Bilgi Sultan ÇATAL, Bora ÖĞRETMEN, Burak AKBALIK, Büşra Hilal CERAN, Cansel KIRAT, Cansu ABDULLAHOĞLU, Ceren ŞAHİN, Dilara AKTUĞ, Dilara ŞENSOY, Dilay BÜYÜKBAŞ, Doğal İlke PARKER, Doğa DOĞAN, Ebrar KARAHAN, Ecem Deniz DURAN, Elif Dilara SARAÇ, Emrullah CAMBAY, Erkam ARSLAN, Esmanur KARAKELLE, Fatma Gizem TAPU, Fırat BAL, Hamide Sena ŞİRANLI, Hilal ATALAY, Hilal YILDIRIM, Hürbalam DOĞAÇ, İrem Nur UYSAL, İbrahim TOPDAŞ, Merve KAÇMAZ, Mevhibe Zeynep SÜSLÜ, Mihriban Damla GEÇGEL, Muhammed Ali IŞİKER, Mustafa Emir YILMAZ, Münevver Duygu ŞİRİN, Nazlı Hilal GENÇAY, Nisa İrem ÖZKÖSE, Nisa SAYAR, Nisanur BEHREM, Nur Efşan EROĞLU, Nuray TEPEBAŞ, Ömer Fazıl KAPAN, Öykü Deniz KOZAKLI, Özge ZENGİN, Özlem KOÇAK, Özgür Ekin DENLİ, Rabia AKAR, Reyhan PALAK, Rumeysa MUT, Savaş EMRE, Selin ŞİMŞEK, Serhat Selman UZUN, Sıla İNAT, Tevhide Merve AKYÜZ, Uğur Tan ÖZSÜMER, Zeynep İrem BOZKURT, Zümrüt GUT.

 

SERGİDE EMEĞİ GEÇENLER

Öğr. Gör. Elif KARAKOÇ

Çalışma Grupları

Analitik Etüt Grupları 

 

Arazi Kullanım Grubu:

Doç. Dr. Seher BAŞLIK

Sosyal Donatı Grubu:

Doç. Dr. İjlal Kaya ALTAY

Doğal Yapı Grubu:

Dr. Öğretim Üyesi Hale Mamunlu KOCABAŞ,

Dr. Salih Yekta KARAKULAK (Davetli)

Bölgesel Nüfus ve Gelişme Grubu:

Dr. Öğr. Üyesi Levent ÖZAYDIN

Kırsal Yapı ve Kırsal Gelişme Grubu:

Dr. Öğretim Görevlisi İnci OLGUN,

Dr. Öğretim Üyesi Kumru ÇILGIN ÇALIŞ,

Ar. Gör. Derya Altıner BOZACI

Mekânın Sosyal Analizi Grubu:

Doç. Dr. İjlal Kaya ALTAY,

Dr. Öğretim Üyesi Kumru ÇILGIN ÇALIŞ ,

Büşra YILMAZ (Davetli)

Kent Tarihi ve Kültür Mirası Grubu:

Prof. Dr. Mehmet Rıfat AKBULUT

Ulaşım ve Teknik Altyapı Sistemleri Grubu:

Doç. Dr. İjlal Kaya ALTAY
Ar. Gör. Dr. Ümit Özlem ÜNVER GÖÇER

Yerel Ekonomik Yapı Grubu:

Dr. Öğretim Üyesi Levent ÖZAYDIN

Planlama Araçları ve Kurumsal Kapasite Grubu:

Dr. Öğretim Üyesi Levent ÖZAYDIN,

Dr. Öğretim Üyesi Hale Mamunlu KOCABAŞ

 

Sentez Grupları 

 

T1-Tarihi Kent Merkezinin Sosyo-Kültürel Yapısı ve Değerleri:

Doç. Dr. İjlal Kaya ALTAY

T2- Tarihi Kent Merkezinin Fizik Mekân Biçim Özellikleri:

Doç. Dr. Seher BAŞLIK

T3- Tarihi Kent Merkezinin Korunan Değerleri ve Peyzaj:

Prof. Dr. Mehmet Rıfat AKBULUT

T4- Ekonomi ve Gelişme Eğilimleri:

Dr. Öğretim Üyesi Levent ÖZAYDIN

T5- Yönetişim:

Dr. Öğretim Üyesi Hale Mamunlu KOCABAŞ

K1- Yapılı Çevre:

Prof. Dr. Mehmet Rıfat AKBULUT

Doç. Dr. İjlal Kaya ALTAY

K2- Kent-Kır İlişkisi ve Geçiş Alanları:

Dr. Öğretim Görevlisi İnci OLGUN

Dr. Öğretim Üyesi Kumru Çılgın  ÇALIŞ

K3- Sektörler ve Gelişme Yönelimleri Merkezler:

Dr. Öğretim Üyesi Levent ÖZAYDIN

İ1- Korunacak Alanlar ve Doğal Eşikler:

Dr. Öğretim Üyesi Hale Mamunlu KOCABAŞ

Salih Yekta KARAKULAK

İ2- Kırsal Alan Farklılıkları:

Dr. Öğretim Görevlisi İnci OLGUN

Dr. Öğretim Üyesi Kumru Çılgın ÇALIŞ

İ3-Riskler:

Doç. Dr. Seher BAŞLIK

 

KONYA PLANLAMA ATÖLYESİ SANAL SERGİSİ

Arazi Kullanım

  Görselleri kaydırarak bu başlık altında yapılan diğer çalışmaları da görüntüleyebilirsiniz.

Doğal Yapı

  Görselleri kaydırarak bu başlık altında yapılan diğer çalışmaları da görüntüleyebilirsiniz.

Kent tarihi ve kültür mirası

  Görselleri kaydırarak bu başlık altında yapılan diğer çalışmaları da görüntüleyebilirsiniz.

Ulaşım ve teknik altyapı sistemleri

  Görselleri kaydırarak bu başlık altında yapılan diğer çalışmaları da görüntüleyebilirsiniz.

Kırsal yapı ve kırsal gelişme

  Görselleri kaydırarak bu başlık altında yapılan diğer çalışmaları da görüntüleyebilirsiniz.

Planlama Araçları

  Görselleri kaydırarak bu başlık altında yapılan diğer çalışmaları da görüntüleyebilirsiniz.

Yerel ekonomik yapı

Sosyal donatı

Bölgesel Nüfus Gelişme

Mekanın sosyal analizi

  Görselleri kaydırarak bu başlık altında yapılan diğer çalışmaları da görüntüleyebilirsiniz.

T1 - Tarihi kent merkezinin sosyo-kültürel yapısı ve değerleri

T2 - Tarihi kent merkezinin fiziki mekan biçimleri

  Görselleri kaydırarak bu başlık altında yapılan diğer çalışmaları da görüntüleyebilirsiniz.

T3 - Tarihi kent merkezinin korunan değerleri ve peyzaj

T4 - Ekonomi ve gelişim eğilimleri

İ1 - Korunacak alanlar ve doğal eşikler

İ2 - Kırsal alan farklılıkları

İ3 - Riskler

K1 - Yapılı Çevre

K2 - Kent-Kır İlişkisi ve Geçiş Alanları Sentez Paftası

K3 - Sektörler ve gelişim yönleri