1997’den Günümüze Temel Eğitim Bölümü’nde

Temel Sanat Eğitimi Veren Öğretim Elemanları

(alfabetik sırayla)

 

Prof. Oktay Anılanmert

 

Can Aytekin

Caner Karavit

Cem Arslan

Ceyda Güler

Derya Ülker Kıpçak

Emre Zeytinoğlu

Eren Rıfat Okay

Erhan Özışıklı

Hakan Gürsoytrak

İhsan Doğrusöz

İnsel İnal

Kadir Demir

Kemal Can

Lebriz Rona

Mahmut Bozkurt

Melihat Tüzün

Neyir Dereoğlu

Özlem Özkan

Rıza Kuruüzümcü

Serap M. Eyrenci

Sevim Yeşilbursa

Şive Neşe Baydar

Ş. Semih Oktay

Tülay Baytuğ

Veysel Kurucu

 

1997’den Günümüze Temel Eğitim Bölümü’nde

Temel Sanat Eğitimi Veren Öğretim Görevlileri

(alfabetik sırayla)

 

Bahri Genç

İrfan Önürmen

Mustafa Horasan

Mustafa Pancar

Selçuk Fergökçe