“İÇİMDEKİ KAOS”

Yanılsama, boşluk ve var olma arasında iç dünyamızdaki karmaşa ve kaos durumu. Geçmişin yaşanmışlıkları, geleceğin belirsizliği ve pandemilerin tetiklediği duygusal ve zihinsel dalgalanmaların dışa vurumu…

İçimizde hissettiğimiz kimsenin bilemediği tüm duygu durumları ve hislerin beden formları… Anların  geometrik   niş oluşumlar içinde yansıtılması serginin ana teması olarak ele alınmıştır. Aynı formlarla yansıtılan bu boyutsal yansımalar farklı kumaş formları, eski kullanılmış danteller, giysi malzemeleri, yeni yüzey düzenlemeleri ile ifade edilmiştir.

Sergide giysi dikim, süsleme ve  yüzey manipülasyon  tekniklerinin kullanıldığı 11 çalışma yer almaktadır. Bedenin içine yerleştirilen tasarımlarda vücudumuzdaki organların ana rengini oluşturan kırmızıdan  esinlenilerek kırmızıdan-pembeye uzanan bir renk tonlamasına yer verilmiştir. Kaosun düzensizliği içindeki  gizli düzen ve estetik anlayışı renkler ve hacimsel olarak vurgulanmaya çalışılmıştır.

Kaosun yarattığı karmaşa etkisi ile gelecek hayat şekilleniyor. Kaos değişimi  tetikliyor ve de yeniye  kapıları aralıyor…

“THE CHAOS INSIDE ME”

Situation of confusion and chaos in our inner world in between illusion, emptiness and existence. Expression of emotional and mental fluctuations triggered by experiences of the past, the uncertainty of the future and pandemics…

Body forms of all the emotional states and feelings that we feel inside which nobody knows… Reflecting moments in geometric niche formations is considered as the main theme of the exhibition. These dimensional reflections reflected with the same forms are expressed with different fabric forms, old used laces, clothing materials, new surface arrangements.

In the exhibition there are 11 works in which garment sewing, embellishment and surface manipulation techniques are used. In the designs placed inside the body, inspired by the red, which is the main color of the organs in our body, a color tone ranging from red to pink is included. Hidden order and aesthetic understanding within the disorder of the chaos was tried to be emphasized with colors and volume.

With the confusion effect created by chaos, future life is shaped. Chaos triggers change and opens the doors for the new …


Özgeçmiş

AYŞE FIÇICIOĞLU

ayse.ficicioglu@msgsu.edu.tr

Ayşe Fıçıcıoğlu üniversite eğitimini 1992 yılında, yüksek lisans eğitimini 1996 yılında, Ankara Gazi Üniversitesi Giyim Endüstrisi ve Giyim  Eğitimi bölümünde tamamladı. 2008-2009 yıllarında  Bilgi Üniversitesi Tasarım Kültürü ve Yönetimi programına katıldı.  Sanatta Yeterliğini 2015 yılında Haliç Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Anasanat   Dalı’nda ”Tokat Yazmacılığı ve Shibori Sentezi ile Çağdaş Uygulamalar” konulu tez çalışması ile tamamladı. Şu anda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Giyim Üretim Teknoloisi Programı’nda  Doktor Öğretim Üyesi  olarak görev yapmaktadır.

Çalışmalarında moda ve tasarım alanında yenilik arayışları yanında aynı zamanda elde var olanın değerlendirilmesi ve sürdürülebilirlik fikrini benimsemekte, kültürel ve yerel değerlere yeni yaklaşımlar sunmayı tercih etmektedir.   Çalışmalarında iki ayrı kültür, iki ayrı el sanatı, iki ayrı boyama ve desenleme yöntemi olan Shibori ve Tokat Yazmacılığı’nı (block printing) sentez uygulamalarla  bir arada kullanarak sanatsal ve tasarımsal açıdan yorumlamaktadır. Aynı zamanda “Yaratıcı  Teknikler”   çalışmalarıyla giysi kalıp, üretim , yüzey süsleme ve düzenleme tekniklerini yeni tasarımlara ulaşmada önemli bir yöntem olarak benimsemekte ve çalışmalarına yansıtmaktadır. Sanatçının yurt içi ve yurt dışında düzenlenen çeşitli sergi, sempozyum vb. etkinliklerde çok sayıda  sanatsal çalışmaları ve bildirileri bulunmaktadır.

Curriculum Vitae

AYŞE FIÇICIOĞLU

ayse.ficicioglu@msgsu.edu.tr

Ayşe Fıçıcıoğlu completed her university education in year 1992 and her postgraduation in year 1996 at Ankara Gazi University Clothing Industry and Clothing Education Department. Between years of 2008-2009, she participated in Bilgi University Design Culture and Management Program. She completed her proficiency in Art at Haliç University Textile and Fashion Design Department in 2015 with her thesis on “Tokat Block-printing and Contemporary Practices with Shibori Synthesis”. Currently she is assigned as Assistant Professor at Mimar Sinan Fine Arts University Vocational School, Clothing Production Technology Program.

In her works, besides innovative approaches in fashion and design areas, she adopts the idea of utilizing what is available and sustainability and she prefers to bring new approaches for cultural and local values.  In her works, she interprets Shibori and Tokat block-printing, which are two different cultures, two different handicrafts, two different painting and patterning methods, together with synthesis applications, from an artistic and design point of view. At the same time, with her “Creative Techniques” works, she adopts garment molding, production, surface decoration and arrangement techniques as an important method in achieving new designs and she reflects them on her works. The artist has many art works and declarations at various exhibitions, symposiums and similar events that are organized in domestic and foreign ground.

Boşluk / Emptiness   –    2021

Şerit biye, el dikişi, shibori, el örgüsü dantel, kumaş baskı düğme / Ribbon piping, hand sewing, shibori, hand knitted lace, fabric print button

Çocukluk Özlemi / Childhood Longing  –    2021

Şerit biye, kumaş baskı düğme, el örgüsü dantel /  Ribbon piping, fabric print button, hand-knitted lace

Kalpten / Heartfelt –    2021

Büzgü, şerit biye, iğne oyası, el dikişi / Gathering, ribbon piping, needle lace, hand sewing

Keşif yolu /  Path of Discovery –    2021

Büzgü, el dikişi, kumaş baskı düğme / Gathering,, hand stitching, fabric print button

Nefes / Breath  –   2021

Büzgü, şerit biye, kumaş baskı düğme, el örgüsü dantel / Smocking, ribbon  piping, fabric print button, hand knitted lace

Zamanda  /  In time, in the moment   –   2021

Şerit biye, birit ilik, basit pat, el dikişi / Ribbon piping, ribbon buttonhole, simple paste, hand stitching

Çözülme / Dissolution  –   2021

Şerit biye, büzgü, el dikişi, tığ el örgüsü / Ribbon  piping, gathering, hand stitching, crochet hand knitting

Öz / Self –   2021

Tığ el örgüsü, kumaş baskı düğme / crochet hand knitting, fabric print button

Dökülemeyen sözler  /  Unspoken words  –   2021

Kumaş baskı düğme, tığ el örgüsü / fabric print button, crochet hand knitting

Öfke  /  Rage –   2021

El dikişi, tığ el örgüsü, şerit biye,  kumaş baskı düğme / hand stitching, crochet hand knitting, ribbon  piping, fabric print button

İçimdeki Kaos / Chaos Inside Me   –   2021

El dikişi, tığ el örgüsü, şerit biye, büzgü, kumaş baskı düğme, shibori, iğne oyası, yorganlama, keçeleme,  boyama  / Hand stitching,  crochet hand knitting, ribbon piping, gathering, fabric printing button, shibori, needle lace, quilting, felting, dyeing

*  Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan eserlerin (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb.) tüm yayın hakları saklıdır. Bu eserler izin alınmaksızın değiştirilemez, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz, umuma iletilemez, başka bir lisana çevrilemez.